Skip to main content

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw

Pomoc Pokrzywdzonym

Stowarzyszenie informuje, że od września rozpoczęła swoją działalność Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw. Pomagamy ofiarom przemocy seksualnej, domowej, osobom narażonym na mobbing, dyskryminację oraz innym pokrzywdzonym z całego Podkarpacia. Udzielamy pomocy już na etapie wstępnej diagnozy i w ustaleniu jakie wydarzenie miało miejsce? Interwencyjnie zapewniamy także bezpieczne schronienie.

Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc specjalistów z zakresu prawa i psychologii a także w krytycznych sytuacjach mogą uzyskać dla siebie i swoich dzieci schronienie, w pobliżu swojego miejsca pracy.
Formy pomocy:

– pomoc prawna – np. zastępstwo procesowe, pomoc w składaniu wniosków o nakaz opuszczenia domu dla sprawcy, zakaz zbliżania się i inne

– pomoc psychologiczna – terapia indywidualna i grupowa

– grupy wsparcia

– edukacja dla rodziców

– pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą, służbą zdrowia

– pomoc socjalna – zakwaterowanie z wyżywieniem, także dla dzieci

Zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i służby pomagające pokrzywdzonym – policję, prokuraturę, sądy, służbę zdrowia, a osoby pokrzywdzone do korzystania z pomocy fachowców.
Pomoc świadczona jest bezpłatnie!

Podkarpacka Klinika dla Ofiar Różnych Przestępstw tel./fax 17 8581033, 605289682

35- 061 Rzeszów e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

ul. Leszczyńskiego 3 www.nowyhoryzont.eu

Adres do korespondencji

—————————————————————————————————————————————

Stowarzyszenie NOWY HORYZONT Tel. 668 667 554

35-328 Rzeszów e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Ul. Paderewskiego 1d/6 www.nowyhoryzont.eu