Skip to main content

MOPR.341/1/13                                                            Krosno, 28.10.2013r.

 Zainteresowani wykonawcy
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna – utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”.

 

   Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące SIWZ w przedmiotowym postępowaniu:

Pytanie nr 3:

W związku z przetargiem "Prowadzenie świetlic środowiskowych na terenie miasta Krosna" chciałam zapytać czy Firma może składać ofertę?

 

Odpowiedź nr 3:

Tak. Definicja pojęcia wykonawcy znajduje się w art. 2 pkt 11 ustawy Pzp. Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Należy jednak pamiętać, że w przedmiotowym postepowaniu wymogiem Zamawiającego jest realizacja zamówienia przez osobę bezrobotną.