Skip to main content

Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

MOPR.                                                                                              

                                                                                              Krosno, dnia 13 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w Dzielnicowych Domach Ludowy – Polanka oraz w  „Puchatek”, działających na terenie Gminy Krosno.

 
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie zostały wybrane i będą zatrudnione: Pani Agnieszka Leśniak zam. Krosno oraz Pani Maria Pelczar zam. Krosno.
                                                                                                                            
 
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatki spełniły wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej. Obie osoby zostały wysoko ocenione
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjne Pani Agnieszka Leśniak posiada należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu świetlic środowiskowych. Pani Leśniak posiada odpowiednie wykształcenie, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania zakresu zadań określonych w ogłoszeniu.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatki są przygotowana do realizacji zadań przewidzianych na stanowiskach wychowawców świetlic środowiskowych.