Skip to main content

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy  świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie przy ul. Grodzkiej 20 w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 

MOPR. 1162-1/2/13                                                                                             

                                                                                              Krosno, dnia 15 listopada 2013  r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej „Ogródek Jordanowski”, działającej na terenie Gminy Krosno.

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej „Ogródek Jordanowski” – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona: Pani Joanna Baran zam. Krosno.
                                                                                                                            
 
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjne. Pani Joanna Baran posiada należyte wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu świetlic środowiskowych.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatki są przygotowana do realizacji zadań przewidzianych na stanowiskach wychowawców świetlic środowiskowych.