Skip to main content
MOPR. 1162-1/1/14                                                                                             

                                                                            Krosno, dnia 26 czerwiec 2014  r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie przy ul. Chopina 8 oraz ul. Kopernika 10 w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie przy ul. Chopina 8 oraz ul. Kopernika 10 – zostali wybrani i będą zatrudnieni:

1. Świetlica środowiskowa – 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – Pan Adam Moskal

2. Świetlica środowiskowa – 38-400 Krosno, Białobrzegi, ul. Kopernika 10 – Pan Paweł Krochmal.

                                                                                                                           
 
Uzasadnienie wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej. Osoby zostały wysoko ocenione
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Zarówno Pan Moskal jaki i Krochmal posiadają należyte wykształcenie oraz wymagany staż pracy w prowadzeniu świetlicy środowiskowej.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są przygotowani do realizacji zadań przewidzianych na stanowisku wychowawcy świetlicy środowiskowej.