Skip to main content

Fundacja Eco Textilz siedzibą w Skarżysku Kamiennej od października 2013 r. prowadzi ogólnopolską kampanię „ROWER DLA NIEPEŁNOSPRAWNEGO”. Fundacja przekazuje potrzebującym specjalne trójkołowe rowery rehabilitacyjne. W ciągu kilku miesięcy zostało podarowane blisko 200 tego typu pojazdów.
            W pierwszej kolejności zostaną przekazane trójkołowe rowery rehabilitacyjne osobom, którym przyznane zostanie dofinansowanie na ten cel z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W takich przypadkach Fundacja pokryje część kosztów zakupu roweru, leżącą po stronie osoby niepełnosprawnej. W przypadku braku dofinansowania z PFRON Fundacja zobowiązuje się pokryć 70% kosztów zakupu roweru.
            W wyjątkowych sytuacjach Fundacja z własnych środków finansuje zakup roweru rehabilitacyjnego, pokrywa również koszt transportu.
            W drugiej kolejności będzie w całości finansować ich zakup. Fundacja pokryje również koszty przesyłki roweru.

            Fundacja szuka osób, w szczególności dzieci niepełnosprawnych, które potrzebują rowerów rehabilitacyjnych.

Aby wziąć udział w programie, należy przesłać na adres fundacji wymagane dokumenty:
wniosek z opisem sytuacji materialnej oraz problemów z jakimi zmaga się osoba niepełnosprawna;
w przypadku dofinansowania ze środków PFRON przez Urząd Miasta Krosna lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie należy przesłać kopię stosownej decyzji:
orzeczenie o niepełnosprawności.

Osoba otrzymująca rower zobowiązuje się:
Używać przedmiotu darowizny wyłącznie na potrzeby własne.
Nie przekazywać roweru na rzecz innych osób lub podmiotów.
Dbać i utrzymywać rower w sposób należyty, tak aby mógł on jak najdłużej pełnić swoje funkcje.
Nie usuwać z przedmiotu darowizny oznaczeń Fundacji oraz dbać o ich należytą widoczność.
Osoba otrzymująca rower wyraża zgodę na publikację zdjęć z przekazania roweru w mediach oraz na stronie internetowej www.ecotextil.pl

Dane kontaktowe:
FUNDACJA ECO TEXTIL DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „OD WAS DLA WAS”
ul. Żurawia 1
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 600-854-648
e-mail: fundacja@wtorpol.com.pl, fundacja@ecotextil.pl
www.ecotextil.pl