Skip to main content

Krosno, dnia 16 grudnia 2014 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowiska wychowawców w świetlicach środowiskowych działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Krośnie
– zostali wybrani i będą zatrudnieni:

1) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – Pan Adam Moskal.
2) Dzielnicowy Dom Ludowy – Polanka, 38-400 Krosno, ul. Decowskiego 46 – Pani Małgorzata Gałuszka.
3) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10 – Pan Paweł Krochmal.
4) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15 – Pani Joanna Baran.
5) Świetlica w Ogródku Jordanowskim, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20 – Pan Tomasz Michorowski.
6) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7 – Pani Ewelina Swołkowicz.
7) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33 – Pani Joanna Kuraś.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej. Osoby zostały wysoko ocenione
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymienione wyżej osoby posiadają należyte wykształcenie oraz wymagany staż pracy w prowadzeniu świetlicy środowiskowej.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są przygotowani do realizacji zadań przewidzianych na stanowisku wychowawcy świetlicy środowiskowej.