Skip to main content

    Krosno, dnia 31 grudnia 2014 r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej mieszczącej się w Szkole Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15

– została wybrana i będzie zatrudniona Pani Monika Ziemiańska.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w świetlicy środowiskowej. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymienione wyżej osoby posiada należyte wykształcenie.
Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianego na stanowisku wychowawcy świetlicy środowiskowej.