Skip to main content

MOPR. 1162-1/3/15

 

Krosno, dnia 29 grudnia 2015 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie miasta Krosna zostali wybrani i będą zatrudnieni:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20
– Pani Joanna Baran.
2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33 – Pani Joanna Kuraś.
3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – Pan Adam Moskal.
4) Dzielnicowy Dom Ludowy – Polanka, 38-400 Krosno, ul. Decowskiego 46 – Pani Małgorzata Gałuszka.
5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10 – Pan Paweł Krochmal.
6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15 – Pani Monika Ziemiańska.
7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7 – Pani Ewelina Swołkowicz.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego. Osoby zostały wysoko ocenione
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymienione wyżej osoby posiadają należyte wykształcenie oraz wymagany staż pracy w prowadzeniu placówki wsparcia dziennego.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są przygotowani do realizacji zadań przewidzianych na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.