Skip to main content

Uprzejmie informujemy, że Podkarpacki Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię pod nr telefonu: 800 100 990 za pośrednictwem którego osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje z zakresu Programu Rodzina 500+.

Jak otrzymać świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 plus”
Informator Rodzina 500 +
Informacja organizacyjna w sprawie składania wniosków w „Programie Rodzina 500 plus" na terenie Miasta Krosna

Pliki do pobrania
1. Wniosek o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500 Plus)
2. Oświadczenie o dochodach
3. Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
4. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
5. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych