Skip to main content

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie rozpoczyna realizację
Programu Korekcyjno- Edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty
do końca czerwca 2016r. z pracownikiem
Działu Interwencji Kryzysowej MOPR,
ul. Legionów 8 (I piętro)
Telefon kontaktowy: 13 42 02 687
Zajęcia trwać będą od lipca 2016r do grudnia 2016r.

ZAPRASZAMY