Skip to main content

MOPR. 1162-1/1/16 Krosno, dnia 18 marzec 2016 r.

 

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona:
Pani Aneta Bęben zamieszkała w Krośnie.
 

 

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko referent ds. świadczeń wychowawczych. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz. 195). Pani Aneta Bęben posiada należyte wykształcenie, wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków.