Skip to main content

 Krosno, dnia 23 marzec 2016 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo –Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo -Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona: Pani Renata Lawera zamieszkała w Krośnie.

 

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość ustaw wymienionych w ogłoszeniu konkursowym z dnia 29.02.2016 r. Pani Renata Lawera posiada wymagane wykształcenie, staż pracy, należytą wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków.