Skip to main content

Środowiskowy Dom Samopomocy

 

 38-400 Krosno, ul Kletówki 7a

 tel./faks. 013-43-622-29 

 e-mail: sdskrosno@neostrada.pl

 kierownik – Małgorzata Urbańska

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Kletówki 7a, został utworzony Uchwałą NR XL VIII/1066/2002 Rady Miasta Krosna z dnia

7 października 2002 roku.

 

Celem działalności jest świadczenie usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, które obecnie nie wymagają leczenia szpitalnego.

Ośrodek jest placówką typu dziennego, przeznaczony dla osób z terenu Miasta Krosna.

 

Prowadzony jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Obecnie ŚDS dysponuje 35 miejscami.

 

Osoby starające się o skierowanie do ośrodka powinny mieć ustalony stopień niepełnosprawności i skierowanie od lekarza specjalisty. Uczestnicy kierowani są decyzją wydawaną przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

 

 

Dom zapewnia:

 

– realizowanie zadań zmierzających do nabywania i rozwijania umiejętności wykonywania przez uczestników czynności dnia codziennego

 

– umożliwiania rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników

 

– organizowanie czasu pobytu uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań i umiejętności poprzez różnorodne terapie zajęciowe np: arteterapię, muzykoterapię, teatroterapię, terapię społeczną

 

– utrzymywanie ciągłego kontaktu z rodzinami uczestników

 

– co najmniej jeden posiłek dziennie

 

– pomoc psychologa i lekarza psychiatry

 

– opiekę pielęgniarską

 

– pomoc pracownika socjalnego w integracji uczestników ze     środowiskiem lokalnym