Skip to main content

Przesłanie pisma ogólnego do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa pisma ogólnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie należy wykonać następujące czynności :

EPUAP
 

 1. Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
 2. Przejść do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" klikając na poniższy baner :
   
 3. Wybrać opcję "Załatw sprawę".
 4. Zalogować się do portalu przy użyciu własnego loginu i hasła.
 5. Po otwarciu formularza w polu "Ustaw/zmień adresata" należy wpisać "Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie", a następnie zatwierdzić znaleziony podmiot.
 6. Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny, opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie wysłać.

 

Przesłanie wniosku w formie elektronicznej do Ośrodka :

W celu przesłania przez Państwa elektronicznego wniosku do naszego Ośrodka można skorzystać z "Portalu informacyjno-usługowego Empatia". W tym celu należy : 

 Empatia

 1. Przejść do portalu e-wnioski klikając na poniższy baner :
   
 2. Założyć konto postępując zgodnie z zawartymi wskazówkami. W przypadku posiadania konta zalogować się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
 3. Wyszukać właściwy wniosek i wypełnić korzystając ze szczegółowej instrukcji znajdującej się na portalu : Instrukcja składania wniosków w portalu informacyjno-usługowym Empatia

*  *  *  *

Jednocześnie przypominamy, że niektóre rodzaje świadczeń (np. dotyczące pomocy społecznej) mogą zostać zrealizowane jedynie po uprzednim przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz.U. z 2012 r. nr 712).