Skip to main content

Telefon zaufania
7:30 -15:30
13 43 25650

16:00 – 19:00
693 773 780

W sprawie dodatkowych informacji związanych z miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych działającą przy MOPR Krosno należy się kontaktować na numer telefonu 13 43 204 59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka t.j. od 7:30 – 15:30