Skip to main content

Całodobowy numer informacyjno – koordynacyjny 987   
Z numeru tego mogą skorzystać osoby bezdomne wymagające pomocy w okresie zimowym. pod tym numerem zgłaszać można również potrzebę osobie potrzebującej.