Skip to main content

Krosno, 2016-06-29

 

 

 

Informacja w sprawie programu „ RODZINA 500+”

 

 

                               Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, realizujący ustawę z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016r. poz. 195) informuje, iż w przypadku złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze do dnia 1 lipca 2016r. ( włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r. W konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.

Świadczenia wychowawcze przyznane na podstawie wniosków złożonych po tym terminie tj. po dniu 01.07.2016r. przyznawane będą od miesiąca złożenia wniosku ( wypłata świadczenia nie obejmuje wyrównania za okres od 01.04.2016r. do 30.06.2016r.).