Skip to main content

Uprzejmie informujemy, że będzie realizowany  projekt socjalny „NIE JESTEŚ SAM” w ramach specjalizacji  II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, którego celem jest:

           

PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI RODZIN UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A i C POPRZEZ CYKL SPOTKAŃ EDUKACYJNO- INFORMACYJNYCH ORAZ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE I UDZIAŁ W GRUPIE WSPARCIA.

 

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień- grudzień 2016rok.

 

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM PROSZONE SĄ O KONTAKT Z KOORDYNATORAMI PROJEKTU – Tel: 1343204-59 LUB KIEROWNIKIEM ŚDS.

 

Serdecznie zapraszamy

                                                                Koordynatorzy

 

             Koordynatorami projektu są Ewa Czekańska i Dorota Leśniak