Skip to main content

MOPR. 1162-1/3/16                                                                                             

Krosno, dnia 23 wrzesień 2016  r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego działającej na terenie miasta Krosna została wybrana i będzie zatrudniona Pani Joanna Kuraś.

                                                                                                                       
 Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy placówki wsparcia dziennego. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną. Wymieniona wyżej osoba posiada należyte wykształcenie, wymagany staż pracy oraz doświadczenie w pracy z dziećmi.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydatka jest należycie przygotowana do realizacji zadań przewidzianych na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego.