Skip to main content

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie w dniach od 1.10.2016 r. do 24.11.2016 r. realizowany był projekt socjalny „Nordic walking jako forma aktywizacji osób z zaburzeniami psychicznymi”. Realizowany był w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami.

Projekt skierowany był do osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, które wycofały się z aktywnego życia w społeczeństwie. Celem było podjęcie działań zmierzających do zainicjowania zmiany w życiu beneficjentów. Uczestnicy podnieśli swoją świadomość na temat walorów aktywnego spędzania wolnego czasu i prowadzenia zdrowego trybu życia. Integracja osób z podobnym problemem pozwoliła na wzajemne wsparcie i motywowanie do podejmowania działań.

W ramach działania odbyła się wycieczka do ruin zamku „Kamieniec” Czarnorzekach, który leży opodal Krosna. W wycieczce wzięło udział 20 osób – beneficjentów projektu, koordynatorzy projektu, przewodnik i trener nordic walking. Uczestnicy podziwiali malowniczy, pagórkowaty krajobraz, wędrując ścieżką przyrodniczą do rezerwatu „Prządki”. O historii i przyrodzie opowiadał przewodnik z Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

W  październiku i listopadzie 2016 roku odbyły się cykliczne wyjścia z kijami po terenach zielonych w mieście Krośnie. W wydarzeniach tych wzięli udział koordynatorzy i beneficjenci – 20 oraz trener nordic walking ze Stowarzyszenia Rozwoju Sportu Krośnieńskiego.

Koordynatorami projektu byli pracownicy socjalni MOPR w Krośnie Jolanta Półchłopek i Alina Świerk.