Skip to main content

MOPR. 1162-1/7/17                                                                                             

                                                                                              Krosno, dnia 14 grudnia 2017  r.

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działających na terenie Gminy Krosno w ramach utrzymania trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko wychowawców placówki wsparcia dziennego działającej na terenie miasta Krosna zostali wybrani i będą zatrudnieni:

1) Placówka Wsparcia Dziennego "Ogródek Jordanowski, 38-400 Krosno, ul. Grodzka 20- Pani Joanna Baran zam. w Krośnie.

 

2) Osiedlowy Dom Ludowy – Turaszówka, 38-400 Krosno, ul. Jana Pawła II 33- Pani Renata Kułak zam. w Faliszówce.

 

3) Dzielnicowy Dom Ludowy – „Puchatek”, 38-400 Krosno, ul. Chopina 8 – Pani Maria Pelczarzam. w Krośnie.

4) Ochotnicza Straż Pożarna – Polanka, 38-400 Krosno, ul. Decowskiego 107- Pani Małgorzata Gałuszkazam. w Krośnie.

5) Dzielnicowy Dom Ludowy – Białobrzegi, 38-400 Krosno, ul. Kopernika 10 – Pan Paweł Krochmalzam. w Krośnie.

 

6) Szkola Podstawowa nr 5, 38-400 Krosno, ul. Grunwaldzka 15 – Pani Monika Ziemiańskazam. w Krośnie.

 

7) Szkoła Podstawowa nr 8, 38-400 Krosno, ul. Prochownia 7 – Pani Ewelina Swołkowiczzam. w Krośnie.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego. Osoby zostały wysoko ocenione
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjne. Wymienione wyżej osoby posiadają należyte wykształcenie oraz wymagane doświadczenie zawodowe w prowadzeniu placówki wsparcia dziennego.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej kandydaci są przygotowani do realizacji zadań przewidzianych na stanowiskach wychowawców placówki wsparcia dziennego.

Dół formularza