Skip to main content

MOPR.111.2.2018                                                                       Krosno, dnia 2 lipiec 2018 r.

 

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo –Księgowym
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo -Księgowym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie została wybrana i będzie zatrudniona: Pani Eliza Janeczek zam. w Potoku.

 

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym. Osoba została wysoko oceniona
w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną potwierdzającą znajomość ustaw wymienionych w ogłoszeniu konkursowym z dnia 28.05.2018 r. Pani Eliza Janeczek posiada wymagane wykształcenie, staż pracy, należytą wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe dające gwarancję należytego wykonywania powierzonych obowiązków. 

 

 

ogoszenie_wynikw_konkursu_ksigowa_2018.docx