Skip to main content

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem realizacji  przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” projektu „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, przekazujemy informacje o projekcie  „Akcja! – Nowe kwalifikacje i praca!” w Państwa siedzibie.