Skip to main content

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZOBOWIĄZANIA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU DO PODJĘCIA LECZENIA ODWYKOWEGO

          


 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wnioski o spowodowanie leczenia odwykowego rozpatruje w dwóch trzyosobowych zespołach motywujących

 

Gdzie szukać pomocy i informacji

 

Lp. Instytucja Adres Numer telefonu
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ul. Piastowska 58 134320459
2. Poradnia Odwykowa w Krośnie ul. Korczyńska 57 134378750
3. Dział Interwencji Kryzysowej ul. Legionów 8 134202687

887044000

4. Punkt Pomocy Terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin ul. Legionów 8 134366486
5. Grupa samopomocowa „Tytan” Anonimowi Alkoholicy ul. Legionów 8 Grupa spotyka się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00
6. Klub Anonimowych Alkoholików przy kościele
OO Kapucynów
ul. Plac Konstytucji 3 maja 2 134321369

 

Telefon zaufania

7:30 -15:30
13 43 256 50

16:00 – 19:00
693 773 780

W sprawie dodatkowych informacji związanych z miejską komisją rozwiązywania problemów alkoholowych działającą przy MOPR Krosno należy się kontaktować
na numer telefonu 13 43 204 59 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka
t.j. od 7:30 – 15:30