Skip to main content


HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Rodzaj świadczenia

 

dzień wypłaty w lipcu dzień wypłaty w  sierpniu dzień wypłaty we wrześniu dzień wypłaty w październiku dzień wypłaty w listopadzie dzień wypłaty w grudniu
Zasiłki celowe

 

16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

7

14

Zasiłki okresowe

 

16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

7

14

Forma niepieniężna (bony) 16

31

20

30

17

30

15

31

19

29

7

14

Zasiłki stałe

 

23 23 23 23 23 14