Skip to main content

W dniu 24 lipca 2019 r. (środa) w godzinach 9.00 – 10.00 w Ogródku Jordanowskim przy ul. Grodzkiej 20 prowadzona była akcja informacyjna w sprawie zmodyfikowanego Programu Rządowego Rodzina 500 plus.

W ramach działania zainteresowani mieszkańcy otrzymali przydatne informacje m.in.:

  • jak poprawnie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ na każde dziecko,
  • jak złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla dzieci szkolnych.

Akcję informacyjną przeprowadzili: ze strony Wojewody Podkarpackiego – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Pani Małgorzata Dankowska wraz z pracownikami, ze strony naszego miasta – Prezydent Miasta Krosna Pan Bronisław Baran, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie Pani Iwona Wójcik-Druciak oraz Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych MOPR Pani Alicja Śnieżek.