Skip to main content

Szanowni Państwo, jeżeli opiekujecie się osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania i potrzebujecie wsparcia oraz zasłużonego czasu dla siebie, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie prosi o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane z ankiet dane umożliwią nam diagnozę sytuacji oraz potrzeb osób sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi i pozwolą na podejmowanie adekwatnych do potrzeb działań.

Link do ankiety