Skip to main content

W załązeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne w związku z realizacją Programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

Załączniki