Skip to main content

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Krośnie z dnia 16 marca 2020 r. – zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krośnie w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności /
    o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

 

– REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

  1. korespondencyjnie na adres: 38-400 Krosno, ul. Legionów 8
  2. e-mailowo na adres: poczta@orzecznictwokrosno.pl
  3. telefonicznie: 13 43 685-81