Skip to main content

Diagnoza potrzeb mieszkańców miasta Krosna w związku z planowanym przystąpieniem do realizacji programu

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „ Opieka wytchnieniowa” ” – edycja 2020 realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwracamy się z prośbą do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością o wypełnienie ankiety, która posłuży nam do zaplanowania środków finansowych na realizację powyższego Programu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie

 • czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
 • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 • podnoszenie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej za sprawą nauki technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 

Program kierowany jest do:

 • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (wskazania z orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami,

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Ankietę można złożyć do dnia 30 marca 2020 roku:

 • wypełniając on-line (ankieta tutaj) lub
 • poprzez jej wydrukowanie (ankieta tutaj) i złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie drogą:
 • e-mailową poczta@moprkrosno.pl,
 • osobiście w punkcie kontaktowym w siedzibie MOPR przy ul. Piastowskiej 58 lub
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby.

 

Szczegóły Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (tutaj)