Skip to main content

W celu uzyskania wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie została uruchomiona  bezpłatna aplikacja mobilna
„Twój parasol”  ( https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.