Skip to main content

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, mając na uwadze działania pomocowe wobec osób bezdomnych, przebywających w przestrzeni publicznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie zwraca się do mieszkańców miasta i przedstawicieli krośnieńskich instytucji z prośbą o przekazywanie informacji o miejscach pobytu w/w osób do MOPR pod nr telefonu: 13 43 204 59.