Skip to main content

Drogie Koleżanki i Koledzy,

1 maja 2020 roku obchodziliśmy nasze Święto –  

30 lat temu w każdej gminie powstał Ośrodek Pomocy Społecznej 

 

           Wiele osób pamięta ten dzień, była świadkiem i uczestnikiem jak zmieniała się Nasza praca, jak z biegiem przemian społecznych i gospodarczych w naszym kraju zmieniały się również potrzeby naszych klientów (ongiś zwanych podopiecznymi). Ciężko i dobrze przez te lata wykonywaliśmy Naszą pracę, niech ten przymiotnik „dobrze” pozostanie nadal z Nami.

            Życzę wszystkim Pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej, aby duch wiary w ideały pomocy społecznej przyświecał Wam (i mnie) w dalszych latach pracy. Przeszkód mamy wiele, szczególnie boli niezrozumienie tych, którzy powinni rozumieć, bo często na godność ludzką i ochronę dóbr prawnych (takich jak życie, zdrowie, wolność, cześć czy swoboda sumienia) w swoich przedsięwzięciach się powołują.

            W tym miejscu chciałabym podziękować Tym, dzięki którym jestem tutaj z Wami w naszej „Pomocowej Rodzinie”.

            Dziękuję moim Koleżankom z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym, pod których troskliwym, profesjonalnym okiem stawiałam pierwsze kroki w zawodzie pracownika socjalnego. Szczególne miejsce w moim sercu ma moja Pani Kierownik – Pani Lucyna Baran. Brakuje mi słów, aby Ją określić, powiem krótko: mądrość, dobroć, wyrozumiałość, cierpliwość, umiejętność przekazywania wiedzy, to Jej główne cechy. Dziękuję Wam Koleżanki za blisko 11 lat wspólnej pracy.

            Pracując w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju miałam przyjemność obcowania z ludźmi zaangażowanymi w swoją pracę i kierującymi się najwyższymi wartościami. Stworzyliśmy zespół szanujących się ludzi, co w Naszej pracy jest kluczowe. Dziękuję Wam Koleżanki i Koledzy za wspólne realizowanie celów i zadań pomocy społecznej, za Wasze wsparcie i serce. Tęsknię!

            Dziękuję moim Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie za pracę i uczenie się siebie nawzajem przez miniony rok. 

 

            W imieniu Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, dziękuję byłym Pracownikom Wojewódzkich Zespołów Pomocy Społecznej przy Urzędach Wojewódzkich w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie i Krośnie za współpracę w tym przełomowym dla pomocy społecznej okresie. 

            Szczególne podziękowania i najlepsze życzenia przesyłam od Pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej dla Pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie za Wasz profesjonalizm, kulturę osobistą i cierpliwość…

 

                                                                                              

Iwona Wójcik-Druciak

                                                                                           Dyrektor MOPR w Krośnie