Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje o wznowieniu działalności placówek wsparcia dziennego:

  • Placówki Wsparcia dziennego „Ogródek Jordanowski”, ul. Grodzka 20,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie przy ul. Kopernika 10,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Decowskiego 107,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Jana Pawła II 33,
  • Dzielnicowego Domu Ludowego w Krośnie, przy ul. Chopina 8,
  • Szkoły Podstawowej nr 8 w Krośnie, przy ul.  Prochownia 7,
  • Szkoły Podstawowej nr 5 w Krośnie, przy ul. Grunwaldzka 15.

Powyższe placówki wznawiają działalność według zasad określonych w Procedurze Pracy Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski”.

Załączniki