Skip to main content

ZASADY OBSŁUGI KLIENTA

W związku z możliwością wystąpienia ognisk zakażenia koronawirusem, które mogą również objąć pracowników MOPR i w związku z tym zagrozić wypłatom świadczeń w terminie, zwracamy się do Państwa z apelem o rozwagę i wzajemne poszanowanie Państwa i naszego zdrowia, a także zdrowia i życia innych osób.  

W związku z powyższym prosimy o zastosowanie się do następujących zasad:

1) Do budynku MOPR wchodzimy pojedynczo, z zachowaniem zasady, że na 1 stanowisko obsługi przypada 1 osoba.

2) W budynku MOPR należy bezwzględnie przebywać w maseczce zakrywającej nos i usta lub przyłbicy.

3) Po wejściu do budynku i po załatwieniu sprawy należy zdezynfekować ręce.

4) Jeśli nie posiadacie Państwo maseczki lub przyłbicy, prosimy o przywołanie pracownika przy pomocy dzwonka w celu załatwienia sprawy przez szklane drzwi.

5) Jeśli posiadacie Państwo komplet dokumentów i nie macie potrzeby rozmowy z pracownikiem, prosimy o wrzucenie akt do urny.

 

Jeśli jesteście Państwo chorzy – gorączkujecie, macie katar, kaszel lub złe samopoczucie, prosimy o pozostanie w domu. Sprawę można wówczas załatwić za pośrednictwem bankowości internetowej, platformy Empatia i e-Puap, a także listownie lub telefonicznie.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa MOPR jako jednostka wykonująca zadania o charakterze publicznym może organizować pracę, ograniczając ją do wykonywania wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Mieszkańcom.

W trosce o zdrowie ogółu Mieszkańców wprowadzamy powyższe ograniczenia, jednocześnie realizując wszystkie swoje zadania.

 

Liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do ustaleń.