Skip to main content

Z uwagi na sytuację związaną z epidemią Punkt Pomocy Terapeutycznej dla osób uzależnionych od Alkoholu i Ich rodzin w Krośnie od dnia 03-11-2020 r zawiesza bezpośrednią indywidualną terapię. Terapeuci będą dostępni drogą telefoniczną pod 

nr telefonów: 13 43 664 86 lub 13 42 026 87

Godziny pracy terapeutów pozostają bez zmian.