Skip to main content

Postępowanie oraz wydawanie zaświadczeń w celu skorzystania z dofinansowania w ramach Programu „CZYSTE POWIETRZE” prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie

Mieszkaniec Miasta Krosna, który zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinien uzyskać od Prezydenta Miasta Krosna zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Gdzie można złożyć wniosek?

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, Dział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Piastowskiej 58 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 (mogą wystąpić czasowe ograniczenia w bezpośredniej obsłudze, wówczas możliwe będzie złożenie wniosku do urny przy wejściu).
  • Rekomendujemy formy zdalne złożenia wniosku: przesyłka pocztowa, e-Puap.
  • Telefoniczna obsługa możliwa jest pod numerem telefonu: 13 42 012 58.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w roku 2019. Dochód ustalany jest na zasadach ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Dochody pozyskiwane są przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia z bazy danych udostępnianych przez Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie np. rozliczeń z podatku lub zaświadczenia o dochodzie z zakładu pracy.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:

  • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
  • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego

            Aby pobrać kompletny wniosek Kliknij w link (pobierz druk) lub otwórz wpis i skorzystaj z załącznika

            Klauzula RODO (pobierz druk)

 

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Załączniki

  • doc Wniosek cp
    Wielkość pliku: 191 KB Pobrania: 357