Skip to main content

          

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie informuje, iż od 23.10.2020r ruszył ogólnopolski program „WSPIERAJ SENIORA NA 2020”.

 

  1. Na czym polega program?

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych ( jeżeli ich zakres nie wymaga twoich upoważnień lub udostępniania danych wrażliwych), wyprowadzenie psa itp.

  1. Jak długo realizowany jest program?

Program realizowany jest do 31 grudnia 2020r.

  1. Kto może skorzystać z programu?

Program dedykowany jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

  1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów osobie, która będzie je realizować. Pomoc w postaci usług np. pomoc w sprawach urzędowych, wyprowadzenie psa są nieodpłatne.

  1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

Zadzwoń na infolinie 22 505 11 11. Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00-21:00.

Więcej informacji na stronie https://wspierajseniora.pl/