Skip to main content

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie ogłasza zamówienie na usługi społeczne w roku 2021 o Udzielenie schronienia

– Udzielenie schronienia w ogrzewalni dla kobiet
– Udzielenie schronienia w ogrzewalni dla mężczyzn
– Udzielenie schronienia w noclegowni dla kobiet
– Udzielenie schronienia w noclegowni dla mężczyzn

Załączniki