Skip to main content

DIAGNOZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW MIASTA KROSNA W ZAKRESIE USŁUGI SPOŁECZNEJ
„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” 👼❤
Szanowni Państwo, jeżeli:
# wychowujecie dziecko z niepełnosprawnością 🧑‍🦽👨‍🦼lub
# jesteście osobami z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym 👩‍🦯👨‍🦼oraz
# potrzebujecie wsparcia Asystenta Osobistego👼🦸‍♀️🦹‍♀️,
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie prosi o wypełnienie ankiety do 27 grudnia 2020

Linki do Ankiet
Ankieta „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnością ze wskazaniami do świadczenia pielęgnacyjnego

Ankieta „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób pełnoletnich z niepełnosprawnością lub ich opiekunów

Link do karty zgłoszenia

Karta Zgłoszenia