Skip to main content
  1. Pierwszą część zamówienia w przedmiocie przygotowania i dostawy posiłków gotowych do spożycia w formie jednego ciepłego posiłku
  2. Drugą część zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta Krosna w lokalizacji Dzielnica Polanka,
  3. Trzecią część zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta Krosna w lokalizacji Osiedle Tysiąclecia, Osiedle Południe, Dzielnica Śródmieście,
  4. Czwartą cześć zamówienia w przedmiocie przygotowania i wydawania posiłków osobom tego pozbawionym dla mieszkańców Miasta  Krosna w lokalizacji Osiedle Markiewicza,

Załączniki