Skip to main content

Wypłata zasiłków okresowych, celowych na zakup żywności, celowych, specjalnych zasiłków celowych oraz zasiłków w formie niepieniężnej odbywać się będzie w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca 2021r.

Wyplata zasiłków stałych – 23 dnia każdego miesiąca 2021r.