Skip to main content

 W związku z  występowaniem nowych ognisk zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem, zwanym dalej COVID-19), które obejmuje coraz szerszą grupę osób zwracamy się do Państwa z apelem o rozwagę i wzajemne poszanowanie Państwa i naszego zdrowia, a także zdrowia i życia innych osób. 

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

INFORMUJEMY, IŻ ZADANIA DZIAŁU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – REALIZOWANE SĄ OBECNIE Z  WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI  INTERESANTÓW

W sprawach niecierpiących zwłoki, w których konieczny jest kontakt osobisty,  prosimy o  zastosowanie się do następujących zasad:

1) do budynku wchodzimy pojedynczo,

2)w budynku Działu Interwencji Kryzysowej należy bezwzględnie przebywać w maseczce zakrywającej nos i usta,

3) po wejściu do budynku i po załatwieniu sprawy należy zdezynfekować ręce,

4) jeśli jesteście Państwo chorzy – gorączkujecie, macie katar, kaszel lub złe samopoczucie, prosimy o pozostanie w domu. Sprawę można wówczas załatwić telefonicznie a także za pośrednictwem poczty internetowej lub tradycyjnej.

  Interesanci mogą kontaktować się z Działem:

  1. telefonicznie: 13 42  02 687 lub 887 044 000
  2. e-mailowo na adres: dik@moprkrosno.pl
  3. korespondencyjnie na adres: 38-400 Krosno, ul. Legionów 8

Liczymy na Państwa zrozumienie i dostosowanie się do ustaleń. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2021r., poz.512)