Skip to main content
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie jest realizatorem Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2020-2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
Celem programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienie im realizowania prawa do niezależnego życia. Cel ten zostanie zrealizowany przez zapewnienie uczestnikom programu dostępu do usług świadczonych przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)
 

W  załączeniu poniżej umieszczone są dokumenty związane z ogłoszeniem w związku prowadzeniem rekrutacji do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla osób niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia w postaci Asystenta osobistego.

Załączniki