Skip to main content

Fundacja STELLA VIRIUM jest realizatorem projektu Career Turn – bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Projekt obejmuje:

  • dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
  • indywidualne wsparcie coachów i mentorów;
  • doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego;
  • przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
  • certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/  do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem Firma bezpłatnie pomaga w  zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery.

Więcej danych zamieszczone jest na stronie fundacji: www.stellavirium.org.

 

Załączniki