Skip to main content

Krosno, dnia 21 czerwca 2021 r.

 

Informacja

 Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli:

 ZADANIE NR 1

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

 Pani Weronika Czerw zam. Odrzechowa, cena brutto z oferty 19,00 zł.

ZADANIE NR 2

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych oraz dwóch dzieci  niepełnosprawnych do 16 roku życia.

 Pani Iwona Żmuda zam. Krosno cena brutto z oferty 40,00 zł.

ZADANIE NR 3

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla jednej osoby niepełnosprawnej.

 Pani Paulina Marek zam. Krosno, cena brutto z oferty 37,00 zł.

Pani Justyna Belczyk zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

ZADANIE NR 4

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla czterech osób niepełnosprawnych.

Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 5

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla czterech osób niepełnosprawnych.

 Pani Barbara Knaga zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

 ZADANIE NR 6

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 7

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych oraz jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia.

 Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 8

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla jednego dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia.

 Nie złożono oferty.

 ZADANIE NR 9

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 10

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

 Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 11

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia   

 Nie złożono oferty.

ZADANIE NR 12

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia   

Nie złożono oferty.

Oferty złożone przez Panią Dorotę Lęśniak oraz Panią Ewę Kosztyła zostały odrzucone z uwagi na brak podania ceny za świadczoną usługę asystenta oraz brak podania numeru zadania w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik numer 1 do SWZ.