Skip to main content

Od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r. Placówka Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” w Krośnie pod patronatem Dyrektora MOPR Krosno przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Krośnie organizuje konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne wakacje”.

 

Konkurs adresowany jest do uczestników Placówki Wsparcia Dziennego „Ogródek Jordanowski” prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miasto Krosno, wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej – Dom Dziecka im. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie oraz dla dzieci rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie.

 

Więcej szczegółów w Regulaminie Konkursu wraz z kartą zgłoszenia i wymaganymi zgodami znajduje się w załączeniu.

Załączniki