Skip to main content

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne”- edycja 2021” ofertę złożyli:

 

ZADANIE NR 1

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla pięciu osób niepełnosprawnych.

Ewa Kosztyła, zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

ZADANIE NR 2

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

 Nie złożono oferty w terminie.

 ZADANIE NR 3

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 piątki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.

Joanna Sarnecka, zam. Łęki Dukielskie cena brutto z oferty 40,00 zł.

ZADANIE NR 4

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

Justyna Belczyk, zam. Krosno, cena brutto z oferty 35,00 zł.

  ZADANIE NR 5

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla jednej osoby niepełnosprawnej.

Dorota Leśniak, zam. Jasienica Rosielna, cena brutto z oferty 38,00 zł.

ZADANIE NR 6

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Aneta Guzik, zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

 ZADANIE NR 7

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trójki dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia.   

 Nie złożono oferty

 ZADANIE 8

Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla trzech osób niepełnosprawnych.

Aneta Guzik, zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.

ZADANIE NR 9

 Świadczenie usług w ramach programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2021 dla dwóch osób niepełnosprawnych.

Ewa Kosztyła, zam. Krosno, cena brutto z oferty 40,00 zł.