Skip to main content

Fundacja ADRA Polska uruchomiła program bezpłatnej pomocy psychologiczno – prawnej dla osób niepełnosprawnych z województwa podkarpackiego. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie w ramach dedykowanej dla nich grupy, dostępnej na platformie GrupaWsparcia.pl. Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON.
Aby móc skorzystać z bezpłatnego wsparcia, wystarczy zarejestrować się na stronie Fundacji ADRA Polska pod poniższym linkiem:
https://www.adra.pl/wsparcie-dla-woj-podkarpackiego/